Bidstond en Bijbelstudie

Op 6 december 2016 en 10 januari 2017 bent u weer van harte welkom!

Op 6 december 2016 lezen we Jesaja 20: 1- 23:18. In hoofdstuk 13 tot en met 23 komt het oordeel over de volkeren die Israël omringen ter sprake. Vorige keer mochten we ontdekten op welke manier deze oordeelsprofetie hoop voor de wereld betekent. Deze keer richten we ons opnieuw op de volgende vragen: Welk beeld van God wordt door de tekst in het boek Jesaja naar voren gebracht, wie is Hij en wat doet Hij? Welk beeld van de samenleving wordt er geschetst en wat kunnen wij daar van leren?

Op 10 januari 2017 lezen we Jesaja 24-27 In Hoofdstuk 24-27 is één lang gedicht over Gods ingrijpen op aarde, hier wordt goed duidelijk dat het oordeel uiteindelijk tot heil van de volkeren is. De kwade machten en heersers worden gevangen genomen en opgesloten tot de dag van het oordeel. God richt voor alle volken een feestmaal aan. Hoopvolle taal aan het begin van het nieuwe jaar. Voorafgaand aan de Bijbelstudie is er een moment van gebed.

Aanvang bidstond : 19.30 uur

Aanvang Bijbelstudie: 20.00 uur

 

U kunt ook alleen naar de bidstond of alleen naar de Bijbelstudie komen. De koffie staat klaar!

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Bidstond en Bijbelstudie

Van de Kerkenraadstafel

December 2016

Van de grote kerkenraadvergadering op 25 oktober.
Uit deze vergadering is het wellicht goed om te vermelden dat behalve de zaken waarover we besluiten moeten nemen of die geregeld moeten worden ook een deel is ingeruimd om over de toekomst na te denken. We hebben nagedacht over drie vragen die op de SZD-ontmoetingsdag werden gesteld.

Onderweg naar onze gemeente van morgen:

• Wat is onopgeefbaar op deze reis?
• Wat heb je nodig onderweg en in de toekomst, wat er nu misschien niet is?
• Wat zou je het liefst vandaag nog uit je “rugzak” gooien?

De kleine kerkenraadvergadering op 15 november.
De vergadering stond grotendeels in het teken van de komende najaarsledenvergadering en de dienst op de eeuwigheidszondag. Hiervoor werden de puntjes op i gezet.
o.a. werd het collecterooster voor 2017 besproken.

De najaarsledenvergadering 17 november jl.

Ondanks het stormachtige weer waren er voldoende leden aanwezig om reglementair besluiten te kunnen nemen. De begroting van de gemeente werd na toelichting goedgekeurd evenals de overige begrotingen. Als jeugdouderling werd Arjan Joosse gekozen en omdat hij desgevraagd al eerder had aangegeven beschikbaar te zijn voor jeugdouderling heeft hij in de vergadering toegezegd dit ambt te aanvaarden. Hier zijn we bijzonder blij mee. De vergadering verliep verder vlot en aangenaam met een aantal vragen en opmerkingen, wat de vergadering verlevendigt, die de kerkenraad meeneemt voor zover er niet direct een antwoord is gegeven.

December is een maand met veel kerkelijke activiteiten. Noem maar op adventdienst – ouderenkerstfeest – kinderkerstfeest – kerstdiensten- jaarwisseling en in januari week van het gebed. Vaak wordt er veel geromantiseerd en lekker gegeten in deze periode. Prima, maar laten we vooral de kern van Jezus geboorte centraal houden. Voor velen een feestelijke maand maar ook een mogelijk moeilijke periode voor hen die juist in deze tijd hun meest geliefden missen.

Bondsvergadering

Begin november werd de bondsvergadering gehouden. Een belangrijk agendapunt betrof de Permanente Educatie voor voorgangers. Deze is nu ook bij ons geregeld – ongeveer passend bij de regelingen bij de Protestantse Kerk in Nederland zodat de wederzijdse ambtsconsensus recht wordt gedaan. Het accorderen van de regeling betekent voor de voorgangers dat zij ‘bij’ kunnen blijven, en voor de gemeenten dat ze kunnen rekenen op continue deskundigheid.

Het beleidsplan van de SZD werd aangenomen. Het plan is een logisch vervolg op het huidige beleidsplan en heeft dezelfde speerpunten.

Een ander voorstel betrof de ‘instemming’ van de vergadering met het opheffen van de V.E.G. Utrecht. Met pijn in het hart, maar het is niet anders. De V.E.G. Enschede kondigde aan dat zij in de loop van 2019 moeten stoppen.

De vele vacatures zijn zeer zorgelijk, vooral in het Comité.

De openingsdienst met daarin de viering van de Maaltijd van Heer stond onder leiding van ds. Co Schotanus van de V.E.G. Winschoten.

Aan het eind van dit kalenderjaar zal mw. Betsy de Boer – van Bruggen haar laatste landelijke functie binnen de bondsgemeenschap neerleggen. Ds. Wessel Verdonk – voorzitter van het Comité – dankte haar in het bijzonder voor haar jarenlange inzet en betrokkenheid als ‘Mrs. Bond’. De vergadering onderstreepte dat met een langdurig applaus!

Nieuwe uitgave Seminarium

Het bestuur van het Seminarium heeft een catalogus uitgegeven waarin een beschrijving staat van de bibliotheekcollectie. De titels bieden een overzicht van ruim 150 jaar schriftelijk erfgoed dat te maken heeft met Vrije Evangelisch zijn, in binnenland en buitenland.

Mocht u het leuk vinden dit in te zien, dan kunt u een exemplaar lenen bij Job Sloof of bij Dineke Spee.

Gemeenteberaad op 5 november

Nadat in de ochtend de officiële bondsvergadering was gehouden, vond er ’s middags een gemeenteberaad plaats. Een gelegenheid om samen te praten en te denken over de toekomst van de Bond, mede naar aanleiding van de aankondiging van de V.E.G. Heerde om wellicht uit de Bond te stappen. Deze aankondiging kwam niet verder ter sprake in onze werkgroep maar wel het onderliggende probleem: de balans tussen de zelfstandigheid van de gemeente en de onderlinge verbondenheid, en hoe aan dit alles leiding te geven. De inhoud van de middag stelde sommigen teleur. Zij hadden er meer en andere verwachtingen van gehad. De organisatie was in handen van dhr. Henk van Dam, ds. Dineke Spee en ds. Sjoerd van der Velde. Zij nemen de reacties ter harte voor het vervolg van het traject.

Voorzitter
Jelle Hospes

Geplaatst in Kerkenraad | Reacties uitgeschakeld voor Van de Kerkenraadstafel

Kinderdoekerstfeest maak het mee….

Zondagmiddag 18 december om 16.30 (inloop vanaf 16kroki.15) vieren we het kinderkerstfeest. Let op: dit is een half uur eerder dan gebruikelijk!

Het kinderkerstfeest is dit jaar een echt doe-feest. Het eerste deel van het kerstfeest vieren we op de gewone manier in de kerk. We zingen kerstliedjes, bidden en horen het kerstverhaal. Natuurlijk is Kroki de krokodil er ook bij.

Daarna hebben we vier kleine activiteiten georganiseerd. Bij elke activiteit komt één van de adventszondagen op een speelse manier aan de orde. De thema’s zijn vrede, wachten, een nieuw begin en het komt goed. Alle activiteiten duren 5 minuten en als die om zijn ga je naar de volgende activiteit. Bij elke activiteit krijg je een stempel op je stempelkaart.
Aan (groot)ouders is ook gedacht. Zij kunnen kiezen. 1) (Groot)ouders die dat leuk vinden,

zijn van harte welkom om de activiteiten samen met hun (klein)kinderen te doen. 2) (Groot)ouders die daar niet zo om geven, kunnen in die 20 minuten gezellig bijpraten met een kopje koffie in de ds. Hoekendijkzaal.

Na die 20 minuten komen we allemaal weer samen in de kerk, ook de koffiedrinkers, en sluiten we het kinderkerstfeest af met gebed en natuurlijk een mooi afsluitend kerstlied. Daarna gaan we met zijn allen chocolademelk drinken en kunnen de kinderen hun volle stempelkaart inleveren in ruil voor een cadeautje.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Kinderdoekerstfeest maak het mee….

Kerstviering 60+

Beste leden en vrienden van de Vrije Evangelische gemeente Bussum,ouderen161215

Op woensdag 14 december nodigen we u -net als vorige jaren- uit om met elkaar het geboortefeest van Christus te vieren. Het is een mooie gelegenheid om ook iemand van buitenaf meenemen, een eenzame oudere, buurvrouw, vriend of vriendin, die deze viering met ons mee wil maken.

Er is deze viering medewerking van Pro Class. We zingen samen kerstliederen onder begeleiding van Tom Koldewijn. We luisteren naar een kerstverhaal met de titel: ‘’de goudstukken van Mario”.

Vanaf 16.30 uur bent u van harte welkom in ons VEG-kerkgebouw in Bussum. Om 17.00 uur begint de viering. Aan het eind van de viering is er een gezamenlijke maaltijd. Naar verwachting sluiten we de avond om 19.00 uur af.

U kunt zich hiervoor opgeven tot uiterlijk 7 december a.s. bij Karin Knevel, e-mail: secretariaat@vegbussum.nl..

Geeft u dan ook even aan met hoeveel u wilt komen. Hebt u problemen met vervoer dan

zullen we ons best doen om ervoor te zorgen dat u wordt opgehaald en thuisgebracht.
Wilt u ook laten weten of u vanwege een dieet bepaalde producten niet mag nuttigen of dat u vegetarisch bent.

Ook wanneer u niet (meer) in de gelegenheid bent om deze viering mee te maken, willen wij u van harte Gezegende Kerstdagen toewensen.

We zien ernaar uit u te ontmoeten!

Met hartelijke groet,

namens iedereen die deze bijeenkomst voorbereidt.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Kerstviering 60+

Bidstond en bijbelstudie

Op 8 november bent u weer van harte welkom voor de Bijbelstudie; deze wordt gehouden in de ds. Hoekendijkzaal. Om 20.00 uur kunt u vast binnenlopen voor een kopje koffie.

We lezen Jesaja 14: 24- 23:18

In hoofdstuk 13 tot en met 23 komt het oordeel over de volkeren die Israël omringen. De vorige keer zagen we hoe Babylonië werd aangepakt. In de volgende hoofdstukken lezen behalve over oordeel ook over heil. We richten ons vooral op de grote lijnen. Ondanks de verschrikkelijke oorlogsbeschrijvingen gloort er hoop.

Voorafgaand aan de Bijbelstudie is er een moment van gebed. Aanvang: 19.30 in de ds. Hoekendijkzaal. U kunt ook alleen naar de bidstond of alleen naar de Bijbelstudie komen.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Bidstond en bijbelstudie